Juliet er gift med Ove og bor i Ålesund. I det daglige jobber hun i barnehage, noe hun trives svært godt med. Hun er engasjert på flere områder i kirken vår, men det er som bønneleder hun bruker mye av tiden sin.

Det er en del praktisk arbeid også i denne rollen, som å organisere hvem som skal lede bønnemøter, planlegge bønn- og fasteuker i samråd med Pastor og forberedelse hjemme til bønnemøtene.

Når vi spør Juliet hvorfor hun velger å bruke fritiden sin på frivillig arbeid kommer det raskt et svar, «fordi jeg elsker Jesus»! Juliet beskriver Jesus som sin venn, og på spørsmål om hvorfor bønn er viktig svarer hun at det er slik hun kommuniserer med Gud. Bønn er egentlig samtale med Gud!