Hver søndag kl 12.30 er det søndagsskole for barn fra 3-12 år. Barna er med på første del av gudstjenesten, før søndagsskolelærerene henter de.

Vi leker og lærer om Jesus og har mye moro! Flinke søndagsskolelærere står klare med spekket program hver søndag.

For barn under 3 år finnes det et eget barnerom hvor foreldrene kan passe barna, og samtidig få med seg gudstjenesten via TV-overføring.

Velkommen til søndagsskolen!

Møt Abigail, leder for søndagsskolen.