Hver søndag kl 12.00 samles vi til ukens høydepunkt: Gudstjeneste. Kommer du litt tidligere kan du få med deg mingletid med servering av gratis kaffe og te fra kl 11.30.

For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Matteus 18:20

Vi starter alltid gudstjenesten med lovsang, så ber vi for bønneemner og har en kort kollekt før dagens tale. Etter talen er det forbønn for de som ønsker det.

Barna er med på første del av gudstjenesten før de går ned til søndagsskolen. For barn under 3 år finnes det et eget barnerom hvor foreldrene kan passe barna og samtidig få med seg gudstjenesten via TV-overføring.

Etter møtet må du gjerne ta en tur innom vår kafé for en kopp kaffe, noe å bite i, og hyggelig fellesskap.

Kan du ikke komme til kirken, kan du følge alle våre gudstjenester online.

Alle møter tolkes til engelsk, og det er teleslynge tilgjengelig for hørselshemmede.