Bibelen viser at det er Guds plan for alle troende å tilhøre en menighet, et åndelig hjem. Den som har tatt imot Jesus som sin frelser er blitt en del av Guds verdensvide menighet. Som troende finner da den enkelte sin plass i en lokal menighet, der man både kan tjene og bli betjent.

Medlemskap er først og fremst basert på den kristne troen, at man er personlig kristen. Det er viktig å gå en tid i menigheten før man søker om medlemskap. I denne perioden blir en kjent med menighetens visjon, målsetning og forkynnelse, og man får møte forskjellige ledere og medarbeidere. En viktig del av prosessen er å finne sin plass i en connectgruppe, der man kan bli bedre kjent med de andre, og vokse og utvikle seg som troende.

Hvorfor bli medlem?

Menigheten ble født på pinsedagen, og alle som ble frelst den dagen, ble tillagt menigheten (Apg. 2:46-47). Jesus elsker menigheten, og gav seg selv for den (Ef. 5:25).

Gud viser klart gjennom sitt Ord, at for å vokse og utvikle oss som troende trenger vi menigheten, der vi sammen med alle de andre kan bli alt det Gud har kalt oss til å være (Ef. 4:7-16).

Medlemskap gir tilhørighet og eierskap, og gjør at den enkelte av oss ikke møter livets stormer alene, men sammen med de andre kan vi komme gjennom utfordringer vi møter.

Ønsker du mer informasjon om medlemskap, så send en e-post til post@vonkirka.no.