I kirken vår har vi mange frivillige som bruker sin tid og sine talenter til å gjøre kirken til et godt sted å være. Å være med i et team er både lærerikt, sosialt og givende!

Ulike områder du kan bidra på er blant annet kafé, lyd/video, søndagsskole, tolkning, bokkiosk og praktiske oppgaver. Ønsker du å være med i et team i kirken kan du ta kontakt med oss på post@vonkirka.no.