Vår visjon

Å være en Jesus-sentrert, bibeltro og inkluderende kirke.

Et sted av helhjertet tilbedelse som oppmuntrer mennesker til å vokse i livet med Gud og til å leve overnaturlige liv naturlig.

En synlig, tjenende og sjenerøs kirke som vil tenke større og utgjøre en forskjell nasjonalt og internasjonalt.

Vi tror

Vi tror at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord og den øverste autoritet i tro, lære, etikk og moral.

Vi tror på treenigheten; Gud Fader, Gud sønn og Gud Den hellige Ånd.

Vi tror at Jesus Kristus er Guds Sønn, som ble menneske og døde for våre synder og sto opp igjen fra graven! Alle mennesker kan bli frelst og få syndenes forlatelse. Frelsen gis oss av nåde og mottas ved tro.

Vi tror at Den Hellige Ånd bor i enhver troende og hjelper den troende i sin etterfølgelse av Jesus. Ved Den Hellige Ånds hjelp forandres både vår karakter og livsførsel slik at vi stadig blir mer lik Jesus. Helliggjørelse er en pågående prosess, ikke av egen prestasjon eller kraft, men et resultat av Den Hellige Ånds gjerning i den enkeltes liv.

Vi står for en klassisk evangelisk kristendom, med personlig tro på og etterfølgelse av Jesus Kristus. Vi lever for å kjenne Han og gjøre Han kjent. Som et fellesskap av troende vil vi bygge hverandre opp i sannhet og kjærlighet. Vi ønsker å dele med andre det fantastiske evangeliet at Jesus døde for våre synder og har åpnet veien til Gud. Forkynnelsen bygger på hele evangeliet, med tro på Bibelen som Guds ord.

Vi tror at Guds Ord og Jesu kjærlighet kan forvandle ethvert menneskes liv.

Vi tror også at alle, unge som gamle, kan vokse i troen på Gud til åndelig modenhet.

Dåp

Vi tror at dåpen er et personlig valg som en tar etter en har kommet til tro. Dåpen er en god samvittighetspakt med Gud. Dåpshandlingen er en bekjennelse til Jesu død og oppstandelse, hvor den som døpes neddykkes i vann og står opp til et nytt liv. Man begraver det gamle livet og gjenreises til et liv i Jesu etterfølgelse. Siden vi tror at dåpen er et personlig valg den enkelte tar praktiserer vi voksendåp.

For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Kolosserne 2:12

Barnevelsignelse

Alle barn har en unik og uendelig verdi og det er en naturlig respons som fellesskap å be for barna som blir født. Siden vi tror at dåpen er et personlig valg, praktiserer vi ikke barnedåp. Vi har barnevelsignelse i vår kirke og de fleste barna er noen måneder gamle når de blir barnevelsignet. Handlingen skjer under en av kirkens gudstjenester. Foreldre og barn, med eventuelle søsken, kommer frem og blir bedt for av en pastor og av menigheten.

De brakte små barn til ham for at han skulle legge hendene på dem og be, men disiplene viste dem bort. Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike som dem.» Og han la hendene på dem. Så dro han bort derfra. Matteus 19:13-15