Ønsker du å gi en gave til kirken eller opprette faste trekk hver måned, kan dette gjøres til kontonummer 3000.14.72336. Har du Vipps, kan du vippse til nummer 11038, eller ved å søke frem Vonkirka.

Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. 2. Korinter 9:7-8

Ønsker du skattefradrag for dine gaver til Vonkirka kan du sende en e-post til post@vonkirka.no.