Presenter deg selv kort

Jeg er født og oppvokst i Ålesund. Er gift med Dane, og har ei lita jente, Elana Isabel. Trives godt rundt mennesker og med mennesker.

Hva er det du gjør i kirken?

Spiller piano/synth i lovsangen. Søndagsskolelærer og leder. Leder gudstjenesten en gang i måneden.

Hvorfor velger du å bruke fritiden din på frivillig arbeid?

Synes det er kjekt. Trives veldig godt, og vil rett og slett hjelpe til. Tenker det er så mye Gud har gitt meg, at det skulle bare mangle å hjelpe til i Hans hus.

Hvem er Gud for deg?

For meg er Gud en far og ikke minst god venn. Alltid godt å kunne prate med Han om alt og ingenting.

Kan du beskrive en vanlig søndag i søndagsskolen?

Vi begynner med å danse og synge litt. Deler uken med hverandre. Ber for det barna har på hjertet. Tale/andakt med spørsmål til slutt. Avslutter med lek og eventuelt tegnetid.

Hvorfor er søndagsskolen viktig?

Jeg vil at barna skal lære om Jesus på en gøy måte. Lære Han å kjenne. Viktig at de allerede har Jesus i sitt hjerte som ung. De er fremtiden, og det er viktig å investere tid i dem. Viktig at de trives og har det kjekt i kirken.

Har det vært viktig for din tro å gå i søndagsskolen som liten?

Ja, absolutt. Det var selvfølgelig ikke like lett å forstå Guds kjærlighet, Jesus og de forskjellige bibelhistoriene som liten. Tenkte kanskje ikke så mye på det da. Men når jeg ser tilbake, har det absolutt vært viktige faktorer for min tro.

Hva er det beste du har hørt på søndagsskolen?

Det jeg husker aller mest var da vi lærte om Guds nåde og tilgivelse. Jeg tenkte av og til på de "gale" tinga jeg gjorde som barn. Kanskje litt redd for at Gud skulle bli sint på meg. Men en gang snakket vi om tilgivelse, og hvor Gud ikke husket syndene vi hadde gjort når vi ba om tilgivelse. Det tror jeg er det beste jeg har hørt på søndagsskolen. Jeg husket at jeg fikk fred i hjertet mitt.