Dag Øyvind Juliussen opplevde i ung alder et kall fra Gud om å arbeide med Internasjonale kristne ambassade Jerusalem, ICEJ. Dette har han gjort siden 1996. Han har produsert flere hundre radio og TV program, deltatt i debatter og besøkt menigheter, skoler og bibelskoler med undervisning og forkynnelse.

I juni 2014 ble Dag Øyvind Juliussen nasjonal direktør for ICEJ Norge.