Leo Carlo er pastor for Destiny Church i Manilla sammen med sin kone Zahleen. I løpet av få år har kirken vokst fra å være en studentgruppe til å bli en megakirke som samler flere tusen til gudstjeneste hver helg.