Hva er du og jeg full av?

Pastor Harald Fylling
søndag 11.06.2023 | 36:56 minutter